Çalışmalar

2015

• Cd Review: Oratorio by Khaçadur Avedisyan , KALAN müzik, (Review), Asian Music, Vol.46, No.1, Winter/Spring 2015, pp.160-163, published by University of Texas Press.

2014 Aralık

• Ulusal Makale Çalışması: "Çağdaş Türk Bestecilerin Kanun-Piyano Eserlerinin Kanun Partilerinde Makamsal Öğeler" Müzik-Bilim Dergisi, Sayı 5, Aralık 2014, s.40-69, (Berkman, E.).

2014 Mayıs

• Belgesel Video: "Eye of the Aquifer" Margaret Tolbert, Tom Morris, Esra Berkman(doğaçlama kanun soloları), 2014.

• Seminer : Mine Erkaya’nın yürütücüsü olduğu “Sound Recording Technologies” dersine Kanun Piyano İkilisi ile “Visiting Artist” olarak katılmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, 6 Mayıs 2014.

2013 Aralık

• Seminer: “Haçatur Avetisyan ve Kanun Özelinde Sovyet Sosyalist Ermenistan Cumhuriyeti’nde Müzik”, “Visiting Artist Seminar “dersi yürütücüsü Tolga Zafer Özdemir’in konuğu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 25 Aralık 2013.

2013 Aralık

• CD Çalışması: UYANIŞ, Haçatur Avetisyan’ın Kanun-Piyano Eserleri, Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman & Nazlı Işıldak, KALAN Müzik, Aralık 2013.

2012 Haziran

• Sanatta Yeterlik Eser Çalışması " Kanun Virtüözü, Besteci ve Eğitimci Haçatur Avetisyan (1926 - 1996) ve Kanun Çalgısı Özelinde Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde (1920 - 1991) Müziğin Dönüşümü "YTÜ, SBE, 2012 (Ayangil, R.,danışman)

2011 Ocak

• CD Çalışması: Birsen Ulucan (piyano), Masallar, Rüyalar, Fısıltılar, Lila Müzik, Ocak 2011 Evrim Demirel (besteci), Anadolu'dan Dört Halk Türküsü, İstanbul Çağdaş Müzik Topluluğu, Esra Berkman (kanun)

2010 Ekim

• Bildiri Sunumu: "Bir Ermeni Halk Çalgısı Olan Kanun Özelinde, Sovyet Kültür Politikalarının Müziği Dönüştürmesi: ‘Kanun Virtüözü, Kompozitör, Eğitimci Kimliği İle Haçatur Avetisyan (1926-1996) Örneği’" Müzikte Temsil Müziksel Temsil II Sempozyumu, İTÜ, TMDK, Müzikoloji Bölümü, 21 Ekim 2010, Mustafa Kemal Anfisi, Berkman E., & Ayangil R.,

2010 Ağustos Ekim

• Uluslararası Makale Çalışması: "Salt Devletçilik Döneminde Radyonun Türk Makam Müziği Yayınları (1936-1964) / Akademik Araştırmalar Dergisi, (Journal of Academic Studies) Yıl:12, S:46, sf:209-221, Ağustos-Ekim 2010, (Alan İndeksli Dergi) Berkman,E., Ayangil, R.,

2010 Şubat

Hilmi Rit'le Mülâkat" Yeni Pencerede Aç / Saz ve Söz, www.sazvesoz.net, Şubat 2010

2009 Ağustos Ekim

• Uluslararası Makale Çalışması: "Kuruluşundan Salt Devletçilik Dönemine Kadar Radyoda Türk Makam Müziği Yayınları" / Akademik Araştırmalar Dergisi, (Journal of Academic Studies) C.11, S.42, sf:231-242, Ağustos-Ekim 2009, (Alan indeksli dergi) Berkman, E., Ayangil, R.,

2009 Haziran

• İnternet Yayını: "Kanun Çevresi VIII’in Ardından" Yeni Pencerede Aç / Musiki Dergisi www.musikidergisi.net, Haziran 2009

2009 Ocak

• İnternet Yayını: "Mevlevi Ayinlerindeki Çalgısal Bölümler" Yeni Pencerede Aç / Saz ve Söz www.sazvesoz.net, Sayı:6,Ocak 2009

2007 Aralık

• CD Çalışması, "Şimdi Hatırda Mıdır?" Şarkılar ve Saz Eserleri, Nevzat Sümer Projesi, Aralık 2007 (Berkman, E.,kanun)

2007 Ağustos

• Ulusal Makale Çalışması / "İstanbul Belediye Konservatuarı’nda Türk Makam Müziği Eğitim ve Öğretimi" Orkestra Aylık Müzik Dergisi, Ağustos 2007

• Biyografi Çalışması / "Hasan Ferid Alnar’ın Hayatı ve Besteciliği" Berkman, E., Özkişi, Z. G.

• Yüksek Lisans Tez Çalışması "Kanun Çalmayı Otodidakt Yöntemle Öğrenmiş Beş Kanunçaların Görüş ve Yaklaşımları Bağlamında XX. Yüzyıl Kanun Sanatına Bakış: Cüneyd Kosal, Nevzat Sümer, Erol Deran, Hilmi Rit, Nuri Şenneyli "YTÜ, SBE, 2007 (Ayangil, R.,danışman)

Belgesel Video: "Kanuni Erol Deran" (2007) Lightbox

Belgesel Video: "Kanuni Nevzat Sümer" (2007) Lightbox

2006

Belgesel Video: "Kanuni Nuri Şenneyli" (2006) Lightbox

2005

Belgesel Video: "Kanuni Cüneyt Kosal" (2005) Lightbox

2002 Mayıs

• Seminer: "Mevlevi Ayinleri’ndeki Çalgısal Bölümler" / YTÜ VEKOM, Mayıs 2002