Hakkında

2004 yılı Aralık ayından beri, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ruhi Ayangil ve Esra Berkman yöneticiliğinde ve Ayşen Kaya Karabıyık asistanlığında gerçekleştirilen Kanun Çevresi, kanun sazıyla ilişkisi bulunan akademik çevreden, kentsel eğlence müziği alanından, eğitimci/öğrenci, okullu/alaylı ve kanun yapımcıları gibi pek çok kimseyi aynı platformda buluşturmayı erek edinmiştir. Kanun Çevresi, bugüne kadar Van, Konya, Ankara, İzmir gibi şehirlerden gelen kanunçalarların da katkısıyla zenginleşmiştir.

Kanunun icrâsı ve eğitim-öğretimi konularında fikir alışverişi yapmak, meslekî dayanışmayı geliştirmek, bilgi ve tecrübelerin, çalışmaların, eserlerin, hatıraların büyükten küçüğe aktarıldığı bir saygı çemberi oluşturmak, kanun sanatını yurt ve dünya çapında yaygınlaştırmanın yollarını aramak ve daha pek çok meselemizi görüşmek üzere “Kanun Çevresi” başlığı altında, sonuncusu 6 Mart 2010’da olmak üzere, bugüne dek dokuz kez biraraya geldik.

Kanun çevresi, kanun sazıyla ilişkili olan kişilerin birbirlerine yabancılaşmadan pek çok deneyim, bilgi, sevgi, saygı paylaştıkları bir atmosfer yaratmak üzere tesis edildi. Bir gün boyunca süren yaklaşık altı, yedi saatlik bir zaman diliminde, Belgesel Gösterimi, Teori ve İcraya Yönelik Bildiri Sunumları, Mini Konser, Metod Tanıtımı ve Serbest Sahne gibi bölümlerden oluşan toplantılar gerçekleştirilmektedir.

Akademisyen, öğrenci, icracı, teorisyen ve müzikseverler gibi kanun ile ilişkisi olan pek çok kesimden insanın bir araya geldiği bu etkinliğimizin, Türk kanun sanatını daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz.

Prof. Ruhi Ayangil

Esra Berkman