Kanun Çevresi

6 Mart 2010 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda yapılan Kanun Çevresi IX’da açılış konuşması ve programın sunumu, proje yürütücüsü Prof. Ruhi Ayangil tarafından gerçekleştirildi. İlk sunum Esra Berkman’ın 18 Eylül 2009 tarihinde vefat eden Kanuni Hilmi Rit anısına, 18 ve 21 Eylül 2004 tarihlerinde, yani yaklaşık beş sene evvel, Şişli Merih Pastanesi’nde gerçekleştirdiği ve sözlü tarih çalışması niteliği taşıyan mülakatlarına ilişkindi. Berkman sunumunda, bizzat Hilmi Rit’in ağzından kendisinin kanun serüvenini anlatma fırsatı yakalamış ve kanuni kimliğinin yanı sıra, arşivci ve eğitimci kişiliği ile gazete yazarlığı yönlerini de vurgulamıştır.

Ardından panel koordinatörlüğünü Ayşen Kaya Karabıyık’ın yaptığı ve toplantının en ilgi çeken bölümü olan Kanun Lutiyeleri Paneli, “Günümüzde Kanun Yapımcılığında Karşılaşılan Problemler” başlığında Ruhi Ayangil’in başkanlığında ve değerli kanun yapımcıları, İsmail Arısan, Ümit Bolu ve Salih Kuru katılımıyla gerçekleşti.

Panelde katılımcılar 20 dakikalık sürelerinde, “Malzeme Temini”, “Yapı Elemanları”, “Aparatlar”, “Akort Sorunu”, “Pazar Koşulları”, “El İmalâtı İle Fabrikasyon Arasındaki Farklar” başlıklarında bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Öğleden sonraki ilk etkinlik Mini Konser bölümü idi. Bu bölümün konuğu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuarı 4. Sınıf öğrencisi Aytunç Özer, programında Kemal Emin Bara’nın Sultâniyegâh Medhal, Reşad Aysu’nun Sultâniyegâh Sirto, Vecdi Seyhun’un Nihâvend Saz Semaisi ile Ferid Alnar’ın Nikriz Saz Semaileri’ne yer vermiştir. 2009-2010 eğitim yılı bahar dönemi mezuniyet konseri verecek olan Özer, Yrd. Doç. Ayşegül Kostak Toksoy’un öğrencisidir.

Kanun çevresi toplantılarının gelenekselleşmiş bir bölümü olan ve katılımcıların özgürce performans sergileyebildikleri Serbest Sahne bölümünde Furkan Kılıçarslan, Göksel Baktagir’in Kürdilihicazkar Saz Semaisi’ni, Şeref Dedeoğlu, Şerif Muhiddin Targan’ın Müstear Saz Semaisi’ni, Engin Açıkgöz ise, Sadettin Arel’in Zillerle Rakseden Kız adlı Buselik eserini seslendirdi. Hemen hemen bütün Kanun Çevresi toplantılarında dinlemeye alıştığımız kentsel eğlence müziği alanında kanun çalan Bilal Kızıllar, bu defa da geleneği bozmadı ve taksim / emprovizeye dayalı icrasını dinleyicilerle paylaştı.

Serbest Sahne kısmının onur konuğu, temiz, sade, müzikal ve yüksek sanatlı icrasıyla Erol Deran, kanun geleneğinin en önemli halkalarından biri olarak, genç nesle hiçbir yerde karşılaşamayacakları bir müzikal duyum, örnek bir icra ve çalma deneyimi yaşattı.