Ana Sayfa

Esra Berkman’ın 2008 yılında kurduğu Kanun Piyano İkilisi’nin öncelikli amacı, Ermeni kanun repertuarının performansa yönelik olarak edinilmesi ve Türk kanun repertuarına ilişkin sahip olunan repertuar çerçevesinde geleneksel bir çalgı olan kanunun, piyanoyla birlikte, solo bir enstrüman olarak niteliklerinin vurgulanması yönünde çaba sarf etmektir.

Kanun Piyano İkilisi, kuruluşundan günümüze verdiği pek çok konserle, Türk dinleyicisi için yeni olan kanun-piyano çalgılarının birlikte ürettikleri tınıları paylaşmış ve Türk bestecilerine kanun ve piyano için eserler üretmeleri yönünde ilham vermeyi amaçlamıştır. Bu çabalar, 2010 yılında Tolga Zafer Özdemir’in Likya Dede Balesi’nden “Kesitler” adlı 4 bölümlü eserini yazması; ardından Enis Gümüş “Başına Bağlamış Astar’dan” adlı eserini kanun-piyano için uyarlaması ve 2011’de Uğraş Durmuş’un “Haliç’te No:2 / At Golden Horn No:2” adlı orijinal eserini yazmasıyla karşılığını bulmuştur. Bu eserler Kanun ve Piyano İkilisi tarafından yurtiçi ve yurtdışında pek çok konserde seslendirilmiştir.

Kanun Piyano İkilisi’nin repertuarında ayrıca, sözü edilen hedeflere ulaşılmasında örnek oluşturan, Haçatur Avetisyan’ın kanun ve piyano için bestelediği eserleri mevcuttur. Avetisyan (1926-1996) Rusya Birliği yıllarındaki Ermenistan Cumhuriyeti’nde yetişmiş bir besteci olarak, Sovyet dönemi kültür/sanat politikaları bağlamında kanun gibi geleneksel bir çalgıyı modernize ederek, kanun için, duo, trio, kuartet gibi toplulukları içeren ve sonat, konçerto gibi formlarda yüklüce bir repertuar meydana getirmiştir.

Türkiye’de ise, Ferid Alnar’ın uyguladığı Avrupa müziği formunda ve ses sisteminde fakat makam müziği öğelerini de içeren ve geleneksel bir çalgı olan kanun için bestelenen Kanun Konçertosu’nun devamı olabilecek bir repertuar birikimi benzer yoğunlukta oluşmamakla birlikte, seyrek de olsa kanun çalgısına günümüz çağdaş Türk bestecilerinin eserlerinde rastlanmaktadır.

Kanun Piyano İkilisi, Ekim 2011 itibariyle piyanist Nazlı Işıldak ile çalışmalarını yürütmektedir.